Istorijat bolnice

Najraniji podatak vezan za zdravstvo u Senti sadržan je u gradskom poreskom registru (1771. godine), na kraju kojeg se među nabrojanim izdacima za mesec novembar, navode i cene hleba i polovine sledovanja krmiva, koje su bile isplaćene FELČERU (hirurgu). Od tog datuma do 1818. godine pronalaze se podaci koji upućuju da se u Senti polako razvijao vid zdravstva tako što su bivali plaćeni ranari, hirurzi i babice, da bi se te godine (1818) otvorila prva apoteka koja je bila smeštena u današnjoj ulici Stevana Sremca, nasuprot Gimnaziji. Vlasnik je bio Jožef Hölbling. 1821. godine je uvedeno prvo radno mesto lekara (dr Šamuel Boroš) sa platom od 200 forinti.

Prvi podatak o osnivanju bolnice se pojavljuje 1826. godine kada je osnovan bolnički fond. Od tada je teklo sakupljanje priloga za osnivanje bolnice. Sakupljanje priloga je sprovedeno na raznim nivoima: prihodi od plesnih priredbi, policijske kazne, doprinosi pojedinaca. Do 1834. godine u njemu je sakupljeno 2.880 forinti. 1833. godine grad zapošljava dr Ereš Lasla. U jesen iste godine mesni rimokatolički župan Laslo Kolonič je kupio parcelu od braće Pivar, zajedno sa dve zgrade i poklonio opštini za uspostavljanje Bolnice.

I tako 08.12.1833. godine donosi se odluka o formiranju Bolnice... Posao oko hranjenja i nege bolesnika obavljala je samo jedna osoba! Bolesnike su lečili:

LEKARI:

  • dr Laslo Ereš (1833–1837. godine),
  • dr Jožef Čendič (1838–1861. godine),
  • dr Janoš Nepomuki Revai (1862–1901. godine)

 

RANARI:

  • Ištvan Budai (1833–1841. godine)
  • Jošua Veksler (1849–1861. godine)
  • Mihajlo Živković (1841–1849. godine, i od 1861–1872. godine ),
  • Lajoš Kuti (od 1872. godine).

 

1872. godine bolnica je premeštena na novu lokaciju u Zabavišnu ulicu. Bolnica je imala 30 kreveta. 1942. godine bolnica se seli na treću, konačnu lokaciju u zgradu sirotinjskog doma u “Dudiku”. Do tada je bolnica bila mešovita, a na novoj lokaciji Bolnica je imala 4 odeljenja sa ukupno 120 kreveta. Ukupan brolj osoblja je bio 20.

 

1959. godine je završena je izgradnja novog „ blok ”  paviljona. Kapacitet bolnice se proširuje na 320 postelja. 1966. godine Opšta bolnica, Dom narodnog zdravlja, Centar za zaštitu majki i dece i Narodna apoteka se integrišu u Medicinski centar “Dr Gere Ištvan”. I kao krajnja faza "transformacije" bolnice je 2011. godina kada se Bolnica odvaja od Zdravstvenog centra i postaje samostalna zdravstvena ustanova pod nazivom Opšta bolnica Senta.

 

categories

Banners