• 02.05.2018

  Poštovani pacijenti,
  obaveštavamo Vas da je u krug Opšte bolnice Senta dozvoljen ulazak vozilima ili osobama:

  • hitne medicinske pomoći;
  • službenim vozilom sa nalogom;
  • zaposlenima u Bolnici;
  • dostavnim vozilima;
  • vozilima kojima se došlo po otpuštenog pacijenta - zadržavanje najduže 15 minuta;
  • vozila sa nepokretnim bolesnicima - zadržavanje najduže 15 minuta;

   

  U bolničkom krugu se vozila parkiraju isključivo na obeleženom parking prostoru;
  Parkiranje vozila na zelenim površinama je ZABRANJENO.


  Molimo vas da poštujete gore navedena pravila kako bi se nesmetano odvijao saobraćaj u krugu Opšte bolnice Senta.

 • 19.04.2018

   

  Dana 19.04.2018 godine u Opštoj bolnici Senta, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, održano je predavanje za medicinske sestre, tehničare i laborante na temu: "Principi pravilnog uzorkovanja i transporta kliničkog materijala na mikrobiološku obradu"
  Predavač je bila Voland Čila, laborant sa Odseka za mikrobiološku dijagnostiku Opšte Bolnice Senta.
  Ova tema je izabrana i obrađena jer u opsegu mikrobiološke dijagnostike, uzimanje uzoraka predstavlja najznačajniji trenutak, a ujedno i najkritičniji deo procesa mikrobiološke obrade od kojeg direktno zavisi rezultat ispitivanja.
  Predavanjem su obuhvaćeni:
  1. Opšti principi, preporuke uzimanja materijala za mikrobiološki pregled (uzorkovanje pravog materijala, sa pravog mesta, u pravo vreme, tehnički ispravno, adekvatno spakovano i transportovano)
  2. Tehnika uzimanja različitih kliničkih materijala (brisevi rana, nosa, ždrela i ostalo)
  3. Kriterijumi za odbijanje uzoraka (pogrešno obeleženi uzorci, neadekvatna količina, neodgovarajuća posuda za uzorkovanje, nepravilan transport)
   

categories

Banners