• Vesti

  19.04.2018

   

  Dana 19.04.2018 godine u Opštoj bolnici Senta, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, održano je predavanje za medicinske sestre, tehničare i laborante na temu: "Principi pravilnog uzorkovanja i transporta kliničkog materijala na mikrobiološku obradu"
  Predavač je bila Voland Čila, laborant sa Odseka za mikrobiološku dijagnostiku Opšte Bolnice Senta.
  Ova tema je izabrana i obrađena jer u opsegu mikrobiološke dijagnostike, uzimanje uzoraka predstavlja najznačajniji trenutak, a ujedno i najkritičniji deo procesa mikrobiološke obrade od kojeg direktno zavisi rezultat ispitivanja.
  Predavanjem su obuhvaćeni:
  1. Opšti principi, preporuke uzimanja materijala za mikrobiološki pregled (uzorkovanje pravog materijala, sa pravog mesta, u pravo vreme, tehnički ispravno, adekvatno spakovano i transportovano)
  2. Tehnika uzimanja različitih kliničkih materijala (brisevi rana, nosa, ždrela i ostalo)
  3. Kriterijumi za odbijanje uzoraka (pogrešno obeleženi uzorci, neadekvatna količina, neodgovarajuća posuda za uzorkovanje, nepravilan transport)
   

categories

Banners