• Vesti

  20.10.2016

                     Obaveštavamo korisnike usluga Službe za ginekologiju i akušerstvo da Opšta bolnica Senta od svog registrovanja kao samostalne zdravstvene ustanove, odnosno od 15.12.2010. godine do danas nije zaključila ugovor sa organizacijom CareDirect, niti sa organizacijom Medis Pharma, niti sa nekom drugom organizacijom čiji je predmet sačinjavanje evidencije porodilja i dostavljanje podataka o porodiljama ovim organizacijama. Zaposleni u porodilištu u Opštoj bolnici Senta nisu davali ovim organizacijama podatke o ličnosti porodilja do kojih su dolazili u postupku vršenja usluga zdravstvene zaštite. Organizacije CareDirect i DNA Global Group i Procter & Gamble su delile poklon pakete porodiljama i pritom su porodiljama davani upitnici koje su porodilje dobrovoljno popunjavale i potpisivale. Opšta bolnica Senta ne ostvaruje bilo kakvu finansijsku ili drugu korist od organizacija Care Direct i Medis Pharma.

                                             

                                                                                                                    Direktor

                                                                                                           Opte bolnice Senta

                                                                                                              dr Vašaš Mihalj

categories

Banners