• Vesti

  27.10.2018

   

  Dana 24.10.2018. godine u Opštoj bolnici Senta, u okviru kontinuirane medicinske edukacije, održano je predavanje za lekare, biohemičare i farmaceute na teme:

  • Savremeni aspekti patofiziologije i patologije sepse

  Predavač je bio dr sci med. Atila Fenjveši, specijalista patologije, subspecijalista medicinske citologije, načelnik Službe zajedničkih medicinskih delatnosti Opšte bolnice Senta, akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1730/18 (stručni sastanak I. kategorije). Broj bodova za slušaoce: 2.

  • Klinička slika, dijagnoza i terapija sepse, dr Vladimir Perić, specijalista anesteziolog u Opštoj bolnici Kikinda, akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1729/18 (stručni sastanak I. kategorije). Broj bodova za slušaoce: 2.

categories

Banners