Mapa bolnice • 1. - Ulaz / Portirnica
 • 2. - Hemodijaliza
 • 3. - Onkologija
 • 4. - Neurološko odeljenje
 • 5. - Rentgen
 • 6. - Interno odel.
 • 7. - Apoteka
 • 8. - Laboratorija
 • 9. - Ultrazvuk
 • 10. - Hirurško od. i ortopedija
 • 11. - Urologija
 • 12. - ORL
 • 13. - Od. za transfuzija
 • 14. - Mikrobiologija
 • 15. - Patologija
 • 16. - Hematologija
 • 17. - Grudno odel.
 • 18. - Ginekologoško i akušersko odel. / Pedijatrija
 • 19. - Uprava
 • 20. - Od. za rehabilitaciju i fizijatriju
 • 21. - Ultrazvuk i Anesteziološka služba
 • 22. - Mamografija

Kontakt

tel: 024 815 111
fax: 024 811 577
email: office@hospitalsenta.rs
adresa: Karađorđeva 64., 24400 Senta

Broj na koji možete prijaviti nasilje
broj na koji mozete prijaviti nasilje 0800 101010
SOS Vojvodina - telefon za žene u situaciji nasilja: 0800 101010 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 časova. Poziv na broj je besplatan iz fiksne i svih mreža mobilne telefonije
Budi Davalac Krvi