O nama


Opšta bolnica Senta je zdravstvena ustanova koja pruža usluge sekundarne zdravstvene zaštite. Kao takva ima centralnu ulogu u lečenju i dijagnostici bolesti pacijenata koji dolaze iz okruga od čak 50 km. Sa svojih 250 kreveta, 32 odeljenja, 60 lekara, 240 medicinskih sestara-tehničara i ostalog osoblja, Bolnica Senta godišnje ima blizu 100.000 pacijenata, kako stacionarnih tako i ambulantnih. Ovaj broj se godišnje povećava, što može štošta značiti, ali prvenstveno da lečenje pacijenata naše opštine i susednih opština, počinje odavde.

Stacionarno-ambulantne službe sa njihovim odeljenjima i odsecima koje su na usluzi jesu: hirurgija (sa ortopedijom, urologijom, intenzivnom negom), interno (sa kardiologijom, gastroenterohepatologijom, hemodijalizom, onkologijom, endokrinologijom, hematologija sa transfuziologijom, intenzivnom negom), ginekologija i akušerstvo, neuropsihijatrija, pedijatrija, rehabilitacija, pulmologija, otorinolaringologija (ORL), rentgen dijagnostika sa mamografijom (RTG), ultrazvučna dijagnostika (UZ), mikrobiologija, oftamologija (očno), laboratorija, patologija, anestezija. Da bi naša usluga bila potpuna raspolažemo i centralnom apotekom, kuhinjom, službom za medicinski otpad, perionicom, tehničkom službom, službom za pravno-ekonomsko-finansijske poslove, informatičkom službom kao i sa malom kapelom u krugu bolnice. Svi oni zajedno čine jedinstven sistem zaštite zdravlja naših pacijenata koji polažu veliko poverenje u nas dokazujući to svojim kontinuiranim posetama.

Izvan okruga naše bolnice postoje tri specijalističke ambulante koje se nalaze u centru grada Sente, tačnije u zgradi Doma zdravlja. To su: oftalmologija, pulmologija (ATD) i internistička ambulanta sa endokrinologijom. Naši pacijenti imaju mogućnost da obave te specijalističke preglede bliže svojim domovima što im u suštini predstavlja manji trošak i brže saznanje o sopstvenom zdravstvenom stanju.

Kontakt

tel: 024 815 111
fax: 024 811 577
email: office@hospitalsenta.rs
adresa: Karađorđeva 64., 24400 Senta

Broj na koji možete prijaviti nasilje
broj na koji mozete prijaviti nasilje 0800 101010
SOS Vojvodina - telefon za žene u situaciji nasilja: 0800 101010 svakog radnog dana u terminu od 10 do 20 časova. Poziv na broj je besplatan iz fiksne i svih mreža mobilne telefonije
Budi Davalac Krvi